Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is vervat in een stichting, genaamd Stichting tot Steun van de v.v. Geldrop.

De Stichting tot Steun van de v.v. Geldrop is opgericht in 1989 met als voornaamste doelstelling de volledige fondswerving en sponsoractiviteit voor Geldrop.

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het werven van fondsen, speciaal van particulieren en/of instellingen en bedrijven. Op deze manier kunnen deze inkomsten buiten het reguliere geldtraject van Geldrop gehouden worden en worden ingezet voor extra activiteiten of investeringen ten bate van de hele club. In principe draagt deze ondersteuning aan Geldrop een structureel karakter.

 

Het stichtingsbestuur Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Jan Driedonks, voorzitter
Frank Wouters, secretaris
Frank Wouters, penningmeester
Henry van Gestel, commissielid
Gerrit de Bruijn, bestuurslid
Stichting tot Steun van de V.V.Geldrop
Spoetnik 2
5591 PG Heeze
Telefoon: 040-2262863
Fax: 040-2260437
E-mail: Jan Driedonks