Sponsormogelijkheden Stichting tot Steun v.v. Geldrop

De Stichting tot Steun v.v. Geldrop biedt ondernemers en bedrijven reeds gedurende lange tijd de mogelijkheid om via sponsoring de naamsbekendheid van bedrijven en/of producten te vergroten. De diverse vormen van sponsoring worden bijgaand voor u op een rij gezet.


Vrienden Selectie Geldrop en/of Club van honderd jeugdafdeling Geldrop:

 • de kosten bedragen € 45,00 per seizoen
 • naamsvermelding op betreffende tableau in het paviljoen


Wedstrijdbal eerste elftal Geldrop

 • de kosten bedragen € 70,00 per bal
 • naamsvermelding in het programmablad van betreffende wedstrijd
 • naamsvermelding op betreffende tableau in het paviljoen


Supplier Geldrop

 • de supplier voorziet de vereniging op structurele wijze goederen in natura
 • naamsvermelding op betreffende tableau in het paviljoen


Reclameborden op het hoofdterrein

 • de kosten bedragen voor borden rond het hoofdterrein € 100,00 per meter per contractjaar
 • de kosten bedragen voor borden verhoogd aangebracht € 140,00 per meter per contractjaar
 • extra kosten tweezijdige belettering van de borden bedraagt € 100,00 per bord per contractjaar. Dit geeft vooral aan de tribunezijdes een extra promotionele waarde.
 • de minimale lengte afmeting is 3 meter met een hoogte van 0,75 meter
 • de borden worden naar uw wens door een professioneel reclamebureau vervaardigd
 • de kosten voor aanmaak compleet bord zijn voor rekening van de stichting
 • de minimale contractduur voor een reclamebord is drie jaren
 • u vindt de borden vaak terug op de maandagse sportpagina’s

Reclameborden op het hoofdveld


Stersponsoring

 • deze sponsorbijdrage bedraagt € 750,00 per contractjaar
 • de contractduur is minimaal drie jaren
 • 3 meter reclamebord op het hoofdterrein
 • naamsvermelding op shirt van elftal v.v. Geldrop met uitzondering van het eerste elftal
 • lid business club


SubsponsoringSponsorzuil bij de ingang van het sportpark

 • deze sponsorbijdrage bedraagt € 1150,00 per contractjaar
 • de contractduur is minimaal drie jaren
 • naamsvermelding inclusief logo op sponsorzuil bij ingang sportpark
 • naamsvermelding in programmablad bij thuiswedstrijden eerste elftal
 • drie meter reclamebord op het hoofdterrein
 • exclusief gebruik van de accommodatie en/of het sponsorhome
 • diverse bijeenkomsten van uiteenlopende aard
 • lid business club


Co-sponsoring

 • deze sponsorbijdrage bedraagt € 4500,00 per contractjaar
 • shirtreclame op de achterzijde shirt van het eerste elftal
 • de contractduur is minimaal drie jaren
 • 1 extra reclamebord van 3 meter
 • inclusief het sponsorpakket van subsponsoring
 • lid business club


Hoofdsponsoring

 • deze sponsorbijdrage wordt in overleg tussen beide partijen bepaald
 • koppeling van de bedrijfsnaam en de verenigingsnaam
 • plaatsing van drie bedrijfsbanieren bij de ingang van het sportpark
 • shirtreclame op de voorzijde shirt van het eerste elftal
 • 2 extra reclameborden van 3 meter
 • de contractduur is minimaal drie jaren
 • inclusief het sponsorpakket van subsponsoring
 • lid business club


Nota Bene

 • alle contracten gelden voor drie jaren en worden zonder schriftelijke opzegging met een jaar verlengd
 • alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
 • sociale en zakelijke contacten tijdens de wedstrijden en bijeenkomsten
 • al met al de nodige naamsbekendheid voor uw onderneming
 • bij de thuiswedstrijden onze gast in het sponsorhome