Mutaties in het hoofdbestuur

Geschreven door Het bestuur. Laatst bijgewerkt: .

Onlangs besloten 2 gewaardeerde bestuursleden, Bernadette Snoeijen, bestuurslid Jeugdzaken en John Vermeulen, penningmeester, per 1 juli 2019 hun taken te beëindigen. Langs deze weg wil het bestuur beiden alvast van harte bedanken voor hun enorme inzet voor de club al die jaren. Een officieel afscheid volgt nog.

Dit betekent dat er naast de vacature van voorzitter, 2 vacatures bijkomen: penningmeester en bestuurslid. Het bestuur is naarstig op zoek naar geschikte kandidaten die te zijner tijd ter benoeming aan de Algemene Ledenvergadering kunnen worden voorgelegd. In afwachting daarvan heeft het Dagelijks Bestuur gemeend een interim-situatie te moeten creëren omdat het besturen van de club uiteraard wel gewoon door moet gaan.

Op de eerste plaats hebben wij Marieke Nijhuis, voorzitter van onze communicatiecommissie, bereid gevonden om zitting te nemen in ons bestuur. Communicatie (onder meer website en social media) vinden wij als bestuur een belangrijk aandachtsgebied. Belangrijk genoeg om daaraan een functie ‘bestuurslid communicatie’ te koppelen. Wij zijn erg blij dat Marieke deel wil gaan uitmaken van ons bestuur. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen wij dit ter bekrachtiging voorleggen. Marieke blijft ook voorzitter van de Communicatiecommissie.

Verder zal het zittende bestuurslid Piet Zweegers, vooralsnog op interim-basis, de functie van penningmeester op zich gaan nemen. Naast het penningmeesterschap zal Piet voorzitter blijven van de Senioren Selectie Commissie. Coen Mutsers, bestuurslid en lid van de Selectie Commissie, zal, eveneens op interim-basis, de functie van secretaris gaan invullen. Coen blijft ook lid van de Senioren en Junioren Selectie Commissie.

Tenslotte zal ondergetekende, vooralsnog ook op interim-basis, het voorzitterschap van de club blijven invullen.

De overige, zittende bestuursleden, te weten Henry van Gestel, Peter van de Laar en Erik van Schaijk blijven deel uitmaken van ons Algemeen Bestuur.

Wij hopen met deze (tijdelijke) invulling op ordentelijke en zorgvuldige wijze onze mooie club te kunnen besturen. Wij zullen ons de komende tijd uiteraard oriënteren op een permanente bemensing van de functies in ons bestuur en de leden via de Algemene Ledenvergadering daarover een besluit laten nemen.

Het Dagelijks Bestuur van Voetbalvereniging Geldrop

Namens deze,

Peter Verstraaten, voorzitter.