Verkort verslag kascommissie VVG 28-1-2019 over afgelopen seizoen

Geschreven door John Vermeulen. Laatst bijgewerkt: .

Aanwezig:
Johnnie Leenders, Toon Sweegers, Til van den Heuvel en John Vermeulen

De cijfers laten een verlies zien van 16.700,- veroorzaakt door hogere huisvesting kosten, exploitatiekosten en personeelskosten. Er zijn reeds diverse maatregelen getroffen om dit verlies om te buigen naar een positief resultaat door middel van verlaging personeelskosten en vrijwilligersvergoedingen en verhoging van kantineopbrengsten en nieuwe sponsoropbrengsten, evenals het organiseren van een veiling en verkoop van Adidas voetbalkleding.

Het uitgebreide verslag ligt ter inzage bij de P.M. John Vermeulen.