Algemene ledenvergadering op maandag 10 december

Geschreven door Aad. Laatst bijgewerkt: .

Op maandag 10 december aanstaande om 20.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van vv Geldrop plaatsvinden in de kantine. Binnen onze vereniging is er de afgelopen tijd veel veranderd. De organisatiestructuur is vernieuwd, evenals de beleidsvoornemens. Op woensdag 22 augustus van dit jaar heeft voorzitter Wilko in 't Anker deze nieuwe plannen tijdens een presentatiebijeenkomst toegelicht. Zo zetten we als club in op een nog betere jeugdopleiding, waar zowel recreatie- als prestatievoetbal beide aandacht verdienen, hebben we als uitgangspunt dat onze seniorenselectie uit meer eigen jeugd bestaat, zijn er commissies samengesteld om de verschillende vrijwilligerstaken beter te verdelen en uiteraard waarderen we de betrokkenheid van onze leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers en overige supporters.

We nodigen u dan ook van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen, die zoals gezegd op maandag 10 december om 20.00 uur plaatsvindt. De stukken voor de vergadering zijn een halfuur, om 19.30 uur dus, vóór aanvang in te zien in de kantine.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Vaststelling notulen vorige algemene ledenvergadering.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Verkiezing bestuur:
  Bernadette Snoeijen heeft aangegeven aan het einde van het lopende voetbalseizoen haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.
  Verder zal onze interim-voorzitter Wilko in 't Anker per 1 januari 2019 definitief aftreden als voorzitter. Wilko wil zich wel graag op een andere wijze dienstbaar blijven maken aan/ inzetten voor de club.
  Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld Coen Mutsers, Erik van Schaijk en Peter Verstraaten.
  Tot een half uur vóór aanvang van de ledenvergadering kunnen ook andere kandidaten voor een bestuursfunctie zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de club mits deze kandidatuur ondersteund wordt door minimaal 5 handtekeningen van leden van VV.Geldrop.
 7. Verkiezing leden kascommissie.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Na afloop van de vergadering zal er gelegenheid worden geboden voor het nuttigen van een drankje. We hopen u te kunnen begroeten aanstaande maandag 10 december op Sportpark De Kievit!