Algemene Leden Vergadering v.v Geldrop (11-12-2017)

Geschreven door John Vermeulen. Laatst bijgewerkt: .

Maandag 11 december 2017 is het weer Algemene Leden Vergadering van v.v. Geldrop, aanvang 20:00 uur in de kantine van v.v. Geldrop.

Agenda

  1. Opening en mededelingen door onze voorzitter Wilko in 't Anker
  2. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV  12-12-2016
  3. Jaarverslag van de secretaris door John Vermeulen
  4. Jaarverslag van de penningmeester door John Vermeulen
  5. Verslag van de kascommissie
  6. Verkiezing bestuursleden. Aftredend is Henry van Gestel (herkiesbaar), en voorzitter Wilko in 't Anker (niet herkiesbaar). Tot half uur voor de vergadering kunnen schriftelijk kandidaten voor gedragen worden.
  7. Verkiezing leden kascommissie
  8. Rondvraag en discussie
  9. Sluiting

Gelegenheid voor een drankje en informeel praatje.

De stukken (notulen en verslagen) zijn een half uur voor de vergadering in te zien in de kantine.

Met Vriendelijke groet,
Het Bestuur van VVG