Informatie over de procedure voor indeling van volgend seizoen

Geschreven door Gert Jan van Tolij. Laatst bijgewerkt: .

Beste spelers en ouders/begeleiders onderstaande verzoek over de indeling voor seizoen 2018-2019 is per e-mail aan de leiders/trainers gestuurd en voor jullie ter informatie.

Beste leiders/trainers JO19, JO17, JO15, JO14, JO13, JO12, JO11, JO10, JO9, JO8, MO19, MO15, MO13 - teams en droppels,

Bij deze het verzoek voor het melden van spelers waarmee (mogelijk) rekening moet worden gehouden voor de indeling van volgend seizoen (2018-2019).

In de komende maanden gaan de hoofdleiders en technische commissie voor de jeugd zich meer en meer bezig houden met de indeling van de teams voor het nieuwe seizoen. Om tot de beste indeling te komen en om er voor te zorgen dat we geen talent over het hoofd zien, willen we jullie vragen om aan de hoofdleider door te geven wanneer jullie van mening zijn dat een bepaalde speler hoger of lager moet worden ingedeeld.

Als vereniging vinden we dat alle spelers een eerlijke kans moeten krijgen maar we begrijpen ook heel erg goed dat jullie in het volgende seizoen niet de beste spelers willen verliezen. Om te voorkomen dat ouders/begeleiders en spelers het idee krijgen dat ze niet de kans hebben gekregen die ze verdienen, zullen wij ouders en spelers via de website uitnodigen om plaatsing in een hoger of lager team met jullie te bespreken.

Om alles voldoende gestructureerd te laten verlopen en om te bewaken dat iedereen die een vraag stelt terugkoppeling krijgt, willen we de volgende routing gaan volgen.

  1. Ouders en spelers bespreken met de eigen trainer / leider de mogelijkheden
  2. Leiders/trainers melden per mail bij de hoofdleider (voor 21 april 2018)
  3. Hoofdleider voert overleg met de technisch coördinatoren en koppelt terug naar de trainers /leiders
  4. Trainers/leiders koppelen terug naar de spelers en ouders.

Op deze manier krijgt iedereen een terugkoppeling over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Mocht het zo zijn dat jullie met ouders/begeleiders spreken en het advies geven om hun kinderen niet hoger te laten spelen, terwijl de ouders/begeleiders dit wel willen, geef dit met de naam van de speler en het team door aan de hoofdleider. Zo voorkomen we dat we dubbel werk doen en dat we de technische commissie onnodig zwaar belasten. We willen graag samen met jullie als één organisatie naar buiten treden.

Voor de 2de jaars spelers vragen we jullie bij de hoofdleider van de huidige afdeling de melding te maken. De hoofdleider zal dan zelf met zijn collega van de andere afdeling contact opnemen.

Wij vertrouwen erop hiermee de basis te leggen voor een soepele en transparante communicatie bij de indeling voor het volgende seizoen.

Daarnaast is er ook het verzoek van de coördinatoren JO11/JO10/JO9 en JO8 om (ook nieuwe) spelers die zich binnen hun huidige team ontwikkelen, te melden bij de hoofdleider. Dit zou kunnen leiden tot het tussentijds uitnodigen van spelers om (een keer) mee te trainen met de selectieteams.

Op onze website zal binnenkort een melding komen te staan voor ouders en spelers.

Wellicht nog even ten overvloede een verwijzing naar de onderstaande link, waarin duidelijk is aangegeven hoe het selectie beleid binnen de club is. http://www.vvgeldrop.nl/index.php/selectieprocedure-jeugd

De JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO10-2, JO9-1, JO9-2, JO8-1, JO8-2 en JO8-3 vallen onder de jeugdopleiding en de overige teams onder het jeugdbestuur.

LET OP: jullie melding naar ondergetekende wordt voor 21 april  a.s. verwacht.

Met vriendelijke groet,

Het jeugdbestuur van v.v.Geldrop

Bernadette Snoeijen (JO19- en JO17-teams)
Gert Jan van Tolij (JO15- en JO13-teams)
Elke van Gog (JO10- en JO11-teams)
Zus van den Heuvel (JO8- en JO9-teams en droppels)
Sander Noijen (MO13-, MO15- en MO19-teams)